ต่างหูเพชร 0.97กะรัต น้ำ99 ใหม่ -40%
Model : ER00889
เพชรกลม 72เม็ด 0.97กะรัต ตัวเรือนเป็นทองคำขาวคะน้ำหนัก : 5.23กรัม..
104,000฿ 62,400฿

ต่างหูเพชร 0.84กะรัต น้ำ99 ใหม่ -40%
Model : ER00888
เพชรกลม 8เม็ด 0.16กะรัต เพชรกลม 64เม็ด 0.17กะรัต และเพชรบาเก็ต 11เม็ด 0.51กะรัตตัวเรือนเป็นทองค..
70,000฿ 42,000฿

ต่างหูเพชร 1.15กะรัต น้ำ99 ใหม่ -40%
Model : ER00887
เพชรกลม 78เม็ด 1.15กะรัตตัวเรือนเป็นทองคำขาวคะน้ำหนัก : 5.92กรัม..
118,000฿ 70,800฿

ต่างหูเพชร 1.33กะรัต น้ำ99 ใหม่ -40%
Model : ER00886
เพชรกลม 78เม็ด 1.15กะรัต เพชรบาเก็ต 6เม็ด 0.18กะรัตตัวเรือนเป็นทองคำขาวคะน้ำหนัก : 7.92กรัม..
127,000฿ 76,200฿

ต่างหูเพชร 0.88กะรัต น้ำ99 ใหม่ -40%
Model : ER00885
เพชรกลม 48เม็ด 0.53กะรัต เพชรบาเก็ต 10เม็ด 0.35กะรัตตัวเรือนเป็นทองคำขาวคะน้ำหนัก : 4.73กรัม..
94,400฿ 56,640฿

ต่างหูเพชร 1.65กะรัต น้ำ99 ใหม่ -40%
Model : ER00884
เพชรกลม 104เม็ด 1.10กะรัต เพชรบาเก็ต 12เม็ด 0.55กะรัตตัวเรือนเป็นทองคำขาวคะน้ำหนัก : 5.90กรัม..
140,000฿ 84,000฿

ต่างหูเพชร 1.02กะรัต น้ำ99 ใหม่ -40%
Model : ER00883
เพชรกลม 66เม็ด 0.84กะรัต เพชรบาเก็ต 6เม็ด 0.18กะรัตตัวเรือนเป็นทองคำขาวคะน้ำหนัก : 5.38กรัม..
106,000฿ 63,600฿

แแหวนเพชร 1.25กะรัต น้ำ99 ใหม่ -40%
Model : RI02490
เพชรกลม 61เม็ด 0.54กะรัต เพชรบาเก็ต 30เม็ด 0.71กะรัตตัวเรือนเป็นทองคำขาวคะน้ำหนัก : 4.43กรัม..
104,000฿ 62,400฿

แหวนเพชร 1.08กะรัต น้ำ99 ใหม่ -40%
Model : RI02489
เพชรกลม 78เม็ด 0.30กะรัต เพชรบาเก็ต 46เม็ด 0.78กะรัตตัวเรือนเป็นทองคำขาวคะน้ำหนัก : 5.09กรัม..
92,000฿ 55,200฿

แหวนเพชร 1.60กะรัต น้ำ99 ใหม่ -40%
Model : RI02487
เพชรกลม 54เม็ด 0.42กะรัต เพชรบาเก็ต 26เม็ด 1.18กะรัตตัวเรือนเป็นทองคำขาวคะน้ำหนัก : 5.08กรัม..
127,000฿ 76,200฿

แหวนเพชรไขว้ 1.03กะรัต น้ำ98 -40%
Model : RI02488
เพชรกลม 104เม็ด 0.59กะรัต เพชรบาเก็ต 2เม็ด 0.19กะรัตและเพชรบาเก็ตอีก 8เม็ด 0.25กะรัต ตัวเรือนเป็นทอง..
110,000฿ 66,000฿

ต่างหูเพชร 3.13กะรัต น้ำ98 -40%
Model : EA001468
เพชร 2เม็ด 0.31กะรัต เพชร 8เม็ด 0.66กะรัต และเพชร 405เม็ด 2.16กะรัตตัวเรือนเป็ทองคำ หนัก14.43กรัม..
200,000฿ 120,000฿

กำไลเพชร 6.51กะรัต น้ำ98 -40%
Model : BL00463
เพชร 246เม็ด 6.51กะรัตตัวเรือนเป็นทองคำขาว หนัก 26.65กรัม..
504,000฿ 302,400฿

สร้อยคอเพชร 8.40กะรัต น้ำ97 -40%
Model : NL00378
เพชร 43เม็ด 8.40กะรัตตัวเรือนเป็นทองคำ หนัก 27.12กรัม..
830,000฿ 498,000฿

จี้เพชร 3.30กะรัต น้ำ98 -40%
Model : PE00441
เพชร 15เม็ด 2.50กะรัต และเพชร 54เม็ด 0.80กะรัตตัวเรือนเป็นทองคำขาว หนัก 14.60 กรัม..
250,000฿ 150,000฿

แหวนเพชรไขว้ 0.50กะรัต น้ำ99 -40%
Model : RI02486
เพชรกลม 43เม็ด 0.21กะรัต เพชรปริ้นเซสคัต 4เม็ด 0.14กะรัตเพชรกลม 1เม็ด 0.06กะรัต และเพชรมาคีย์ 5เม็ด ..
69,000฿ 41,400฿

แหวนเพชรไขว้ 0.81กะรัต น้ำ98 -40%
Model : RI02485
เพชรกลม 49เม็ด 0.32กะรัต เพชรบาเก็ต 7เม็ด 0.32กะรัตพชรปริ้นเซส 2เม็ด 0.07กะรัต และเพชรมาคีย์ 3เม็ด 0..
69,000฿ 41,400฿

แหวนเพชรไขว้ 0.81กะรัต น้ำ98 -40%
Model : RI02484
เพชรกลม 50เม็ด 0.27กะรัต เพชรบาเก็ต 7เม็ด 0.29กะรัตพชรปริ้นเซส 2เม็ด 0.03กะรัต และเพชรมาคีย์ 4เม็ด 0..
69,000฿ 41,400฿

แหวนเพชร 1.10กะรัต น้ำ98 -40%
Model : RI02483
เพชรกลม 122เม็ด 0.55กะรัต เพชรบาเก็ต 3เม็ด 0.40กะรัตและเพชรบาเก็ตอีก 10เม็ด 0.15กะรัต ตัวเรือนเป็นทอ..
127,000฿ 76,200฿

แหวนเพชร 0.78กะรัต น้ำ98 -40%
Model : RI02482
เพชรกลม 84เม็ด 0.51กะรัต เพชรบาเก็ตอีก 5เม็ด 0.27กะรัต ตัวเรือนเป็นทองคำขาวคะน้ำหนัก : 3.94กรัม..
76,000฿ 45,600฿

แหวนเพชร 1.17กะรัต น้ำ98 -40%
Model : RI02481
เพชรกลม 84เม็ด 0.83กะรัต เพชรบาเก็ตอีก 5เม็ด 0.34กะรัต ตัวเรือนเป็นทองคำขาวคะน้ำหนัก : 4.77กรัม..
98,000฿ 58,800฿

แหวนเพชร 1.28กะรัต น้ำ98 -40%
Model : RI2480
เพชรกลม 70เม็ด 0.75กะรัต เพชรบาเก็ตอีก 30เม็ด 0.53กะรัต ตัวเรือนเป็นทองคำขาวคะน้ำหนัก : 6.85กรั..
104,000฿ 62,400฿

แหวนเพชร 1.34กะรัต น้ำ98 -40%
Model : RI02470
เพชรกลม 48เม็ด 0.80กะรัต เพชรบาเก็ตอีก 26เม็ด 0.54กะรัต ตัวเรือนเป็นทองคำขาวคะน้ำหนัก : 6.68กรั..
128,000฿ 76,800฿

แหวนเพชร 1.45กะรัต น้ำ98 -40%
Model : RI02478
เพชรกลม 80เม็ด 1.07กะรัต เพชรบาเก็ตอีก 13เม็ด 0.42กะรัตตัวเรือนเป็นทองคำขาวคะน้ำหนัก : 8.87กรัม..
140,000฿ 84,000฿

ข้อมือเพชร 3.10กะรัต น้ำ98 -40%
Model : BL00458
เพชร 47เม็ด 3.10กะรัต ตัวเรือนเป็นทองคำขาว หนัก9.60กรัม..
180,000฿ 108,000฿

เลทข้อมือเพชรปริ้นเซสคัต 5.94กะรัต น้ำ97 -40%
Model : BL00457
เพชรปริ้นเซสคัต 76เม็ด 5.94กะรัตตัวเรือนเป็นทองคำขาว หนัก72.00กรัม..
690,000฿ 414,000฿

แหวนเพชร 0.19กะรัต น้ำ100 GIA -40%
Model : RI02460
เพชร 1เม็ด 0.19กะรัต GIA D/VS2/EX,EX,VGตัวเรือนเป็นทองคำขาว หนัก1.91กรัมไซค์ 50#..
45,000฿ 27,000฿

สร้อยคอเพชร 1.90กะรัต น้ำ99 -40%
Model : NL00374
เพชร 11เม็ด 0.52กะรัต เพชร 55เม็ด 0.72กะรัต และเพชร 131กะรัต 0.66กะรัตตัวเรือนเป็นทองคำขาว หนัก16.30..
200,000฿ 120,000฿

ข้อมือเพชร 4.91กะรัต น้ำ97 -40%
Model : BL00453
เพชร 45เม็ด 4.91กะรัตตัวเรือนเป็นทองคำขาว หนัก14.58กรัม..
340,000฿ 204,000฿

จี้เพชรประกบ 0.58กะรัต น้ำ99 -40%
Model : PE00440
เพชร 14เม็ด 0.38กะรัต เพชร 7เม็ด 0.12กะรัต และเพชร 20เม็ด 0.08กะรัตตัวเรือนเป็นทองคำขาว หนัก2.54กรัม..
70,000฿ 42,000฿

จี้เพชรประกบ 0.36กะรัต น้ำ99 -40%
Model : PE00439
เพชร 26เม็ด 0.11กะรัต เพชร 5เม็ด 0.06กะรัต และเพชร 4เม็ด 0.19กะรัตตัวเรือนเป็นทองคำขาว หนัก1.36กรัม..
46,000฿ 27,600฿

จี้เพชรประกบหน้า 1กะรัต น้ำ99 -40%
Model : PE00438
เพชร 8เม็ด 0.30กะรัต และเพชร 19เม็ด 0.06กะรัตตัวเรือนเป็นทองคำขาว หนัก1.30กรัม..
46,000฿ 27,600฿

จี้เพชรประกบหน้า 1กะรัต น้ำ99 -40%
Model : PE00437
เพชร 7เม้ด 0.28กะรัต และเพชร 19เม็ด 0.04กะรัตตัวเรือนเป็นทองคำขาว หนัก 0.95กรัม..
44,000฿ 26,400฿

จี้เพชรประกบหน้า 1กะรัต น้ำ99 -40%
Model : PE00436
เพชร 1เม็ด 0.13กะรัต เพชร 8เม็ด 0.22กะรัตและเพชร 13เม็ด 0.05กะรัตตัวเรือนเป็นทองคำขาว 0.95กะรัต..
52,000฿ 31,200฿

จี้เพชรประกบหน้า 1กะรัต น้ำ99 -40%
Model : PE00435
เพชร 1เม็ด 0.06กะรัต เพชร 8เม็ด 0.09กะรัตตัวเรือนเป็นทองคำขาว หนัก 0.74กรัม..
33,000฿ 19,800฿

กำไลเพชร2.94กะรัต น้ำ98 -40%
Model : BL00462
เพชรกลม 112เม็ด 1.31กะรัต และเพชบาเก็ต 57เม็ด 2.34กะรัตตัวเรือนเป็นทองคำขาว หนัก 23.73กรัม..
230,000฿ 138,000฿

กำไลเพชร3.64 กะรัต น้ำ98 -40%
Model : BL00461
เพชรกลม 112เม็ด 1.31กะรัต และเพชบาเก็ต 57เม็ด 2.34กะรัตตัวเรือนเป็นทองคำขาว หนัก 23.73กรัม..
338,000฿ 202,800฿

ต่างหูเพชร 0.55กะรัต น้ำ99 -40%
Model : ER00869
เพชร 2เม็ด 0.27กะรัต เพชร18เม็ด 0.28กะรัตตัวเรือนเป็นทองคำขาว หนัก2.03กรัม..
72,000฿ 43,200฿

ต่างหูเพชร 0.55กะรัต น้ำ99 -40%
Model : ER00868
เพชร 2เม็ด 0.17กะรัต เพชร64เม็ด 0.41กะรัตตัวเรือนเป็นทองคำขาว หนัก2.96กรัม..
78,000฿ 46,800฿

ต่างหูเพชร 0.85กะรัต น้ำ99 -40%
Model : ER00867
เพชร 2เม็ด 0.21กะรัต เพชร64เม็ด 0.64กะรัตตัวเรือนเป็นทองคำขาว หนัก3.17กรัม..
100,000฿ 60,000฿

ต่างหูเพชร 0.33กะรัต น้ำ99 -40%
Model : ER00865
เพชร 14เม็ด 0.16กะรัต และเพชร 44เม็ด 0.17กะรัตตัวเรือนเป็นทองคำขาว หนัก3.00กรัม..
50,000฿ 30,000฿

ต่างหูเพชร 0.70กะรัต น้ำ99 -40%
Model : ER00864
เพชร 76เม็ด 0.22กะรัต เพชร 18เม็ด 0.48กะรัตตัวเรือนทองคำขาว 3.85กรัม..
70,000฿ 42,000฿

ต่างหูเพชรแถว 1.74กะรัต น้ำ99 -40%
Model : ER00863
เพชร 20เม็ด 0.09กะรัต และเพชร 36เม็ด 1.65กะรัตตัวเรือนเป้นทองคำขาว หนัก 4.73กรัม..
128,000฿ 76,800฿

จี้เพชร 0.54กะรัต น้ำ98 -40%
Model : PE00434
เพชร 1เม็ด 0.25กะรัต เพชร 28เม็ด0.17กะรัต และเพชร 13เม็ด 0.12กะรัตตัวเรือนเป็นทองคำขาว หนัก 1.12กรัม..
65,000฿ 39,000฿

สร้อยข้อมือเพชรเอมเมอรัลคัต เม็ดละ40ตังค์ น้ำ98 -40%
Model : ฺBL00460
เพชรเอมเมอรัลคัต 45เม็ด 17.59กะรัตตัวเรือนเป็นทองคำขาว หนัก23.38กรัม..
2,610,000฿ 1,566,000฿

สร้อยคอเพชร 25.01กะรัต -40%
Model : ์NL00372
เพชร 86เม็ด 19.78กะรัต เพชร 190เม็ด 5.23กะรัตตัวเรือนเป็นทองคำ หนัก40.45กรัม..
1,414,000฿ 848,400฿

แหวนเพชรเม็ดกลาง 7.29กะรัต น้ำ93 -40%
Model : RI02492
เพชรเม็ดกลาง 1เม็ด 7.29กะรัต เพชร24เม็ด 0.27กะรัตและเพชรเทปเปอร์ 16เม็ด 0.30กะรัตตัวเรือนเป็นทองคำขา..
4,310,000฿ 2,586,000฿

แหวนเพชรเม็ดกลาง 5.16กะรัต น้ำ92 -40%
Model : RI02477
เพชร 1เม็ด 5.16กะรัต เพชร 48เม็ด 0.44กะรัตตัวเรือนเป็นทองคำขาว หนัก4.70กรัมไซค์ 53#..
2,970,000฿ 1,782,000฿

แหวนเพชรเม็ดกลางรูปไข่ 1.01กะรัต GIA น้ำ98 -40%
Model : RI02475
เพชรรูปไข่ 1เม็ด 1.01กะรัต GIA F/VVS2/EX/VG เพชรกลม 48เม็ด 0.59กะรัตตัวเรือนเป็นทองคำขาว หนัก4.03กรั..
480,000฿ 288,000฿

ต่างหูเพชรห่วง 1.29กะรัต น้ำ99 -40%
Model : ER00862
เพชร 126เม็ด 0.36กะรัต และเพชรอีก 44เม็ด 0.93กะรัตตัวเรือนเป็นทองคำขาว หนัก 8.48กรัม ค่ะ..
122,000฿ 73,200฿

แหวนเพชร 2in1 เม็ดกลาง0.23กะรัต น้ำ98 -40%
Model : RI02458
เพชร 1เม็ด 0.23กะรัต และเพชรอีก 33เม็ด 0.32กะรัตตัวเรือนเป็นทองคำขาว หนัก 2.88กรัมไซค์ 50#..
72,000฿ 43,200฿

แหวนเพชร 2in1 เม็ดกลาง0.23กะรัต น้ำ98 -40%
Model : RI02457
เพชร 1เม็ด 0.23กะรัต และเพชรอีก 33เม็ด 0.32กะรัตตัวเรือนเป็นทองคำขาว หนัก 2.88กรัมไซค์ 51#..
72,000฿ 43,200฿

แหวนเพชรเม็ดกลาง 0.37กะรัต น้ำ97 -40%
Model : RI02456
เพชรเม็ดกลาง 1เม็ด 0.37กะรัต และเพชรอีก 18เม็ด 0.11กะรัตตัวเรือนเป็นทองคำ หนัก 2.35กะรัตไซค์ 51#..
76,000฿ 45,600฿

แหวนเพชรเม็ดกลาง 0.40กะรัต น้ำ97 -40%
Model : RI02455
เพชรเม็ดกลาง 1เม็ด 0.40กะรัต และเพชรอีก 26เม็ด 0.26กะรัตตัวเรือนเป็นทองคำ หนัก 2.80กะรัตไซค์ 50#..
84,000฿ 50,400฿

สร้อยคอเพชรล้อม 5.47กะรัต น้ำ98 -40%
Model : NL00373
เพชร 21เม็ด 4.02กะรัต เพชรล้อมอีก 294เม็ด 1.45กะรัตตัวเรือนเป็นทองคำขาว หนัก24.32กรัม..
560,000฿ 336,000฿

สร้อยข้อมือเพชรล้อม 2.48กะรัต น้ำ98 -40%
Model : BL00452
เพชร 9เม็ด 2.00กะรัต และเพชรอีก 153เม็ด 0.48กะรัตตัวเรือนเพชรเป็นทองคำขาว หนัก 9.85กรัม..
262,000฿ 157,200฿

สร้อยข้อมือเพชรล้อม 2.25กะรัต น้ำ98 -40%
Model : BL00451
เพชร 9เม็ด 1.77กะรัต และเพชรอีก 153เม็ด 0.48กะรัตตัวเรือนเพชรเป็นทองคำขาว หนัก 9.18กรัม..
240,000฿ 144,000฿

แหวนเพชรเม็ดกลาง 0.20กะรัต น้ำ98 -40%
Model : RI02454
เพชรกลาง 1เม็ด 0.20กะรัต เพชร 24เม็ด 0.10กะรัตตัวเรือนเป็นทองคำขาว หนัก2.05กรัมไซค์ 50#..
46,000฿ 27,600฿

แหวนเพชรแถว 5เม็ด 0.94กะรัต น้ำ98 -40%
Model : RI02453
เพชร 5เม็ด 0.94กะรัต และเพชรอีก 38เม็ด 0.28กะรัตตัวเรือนเป็นทองคำขาว หนัก4.20กรัมไซค์ 50#..
132,000฿ 79,200฿

ต่างหูเพชรล้อม 0.85กะรัต น้ำ98 -40%
Model : ER00860
เพชร 2เม็ด 0.47กะรัต ล้อมเพชร 64เม็ด 0.38กะรัต ตัวเรือนเป็นทองคำขาวค่ะน้ำหนัก : 3.50กรัม..
108,000฿ 64,800฿

บทความข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด
สยามเพชรขยายสาขาสี่มุมเมือง เตรียมงบ 200 ล้าน เปิดเพิ่มอีก 2 แห่งในปีหน้า

สยามเพชรขยายสาขาสี่มุมเมือง เตรียมงบ 200 ล้าน เปิดเพิ่มอีก 2 แห่งในปีหน้า

John 05/08/2016 0
สยามเพชรขยายสาขาสี่มุมเมือง เตรียมงบ 200 ล้าน เปิดเพิ่มอีก 2 แห่งในปีหน้า  สยามเพชรขยายสาขาสี่มุมเมือง เตรียมงบ 200 ล้าน เปิดเพิ่มอีก 2 แห่งในปีหน้า “...
Read More
7 กฎเหล็ก เลือกเพชรให้มัดใจคนรัก

7 กฎเหล็ก เลือกเพชรให้มัดใจคนรัก

John 05/08/2016 0
หลายคู่รักมักมีสิ่งของแทนใจมอบให้กัน ยิ่งในโอกาสพิเศษอย่างการแต่งงาน สิ่งของที่ฝ่ายชายมักจะสรรหามาเพื่อทดแทนใจของตัวเองนั้น ก็คงหนีไม่พ้นแหวนเพชรสักหน...
Read More
แหวนแต่งงานคู่ ไอเทมสุดเก๋ของคู่รักมีสไตล์

แหวนแต่งงานคู่ ไอเทมสุดเก๋ของคู่รักมีสไตล์

John 05/08/2016 0
สำหรับคู่รักที่กำลังมองหาแบบแหวนแต่งงานคู่เก๋สำหรับสวมใส่ในงานแต่ง และอาจจะกังวลใจว่าแหวนแบบไหนถึงจะโดนใจและบ่งบอกสไตล์ของตัวเองได้มากที่สุด วันนี้เรา...
Read More
5 สไตล์แหวนหมั้น ที่เป็นที่นิยมในหมู่คนรัก

5 สไตล์แหวนหมั้น ที่เป็นที่นิยมในหมู่คนรัก

John 05/08/2016 0
การเลือกแหวนหมั้นก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทำให้หลายคนรู้สึกเหนื่อยได้เหมือนกัน เพราะนับวันทั้งดีไซน์แหวน อัญมณี และวัสดุเริ่มมีให้เลือกมากขึ้น ซึ่งนั่นก...
Read More
แหวนเพชรเม็ดเดี่ยว แหวนแต่งงานสุดคลาสสิก

แหวนเพชรเม็ดเดี่ยว แหวนแต่งงานสุดคลาสสิก

John 05/08/2016 0
ไม่ว่ารูปทรงหรือดีไซน์ของ "แหวนแต่งงาน" จะปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมไปขนาดไหน แต่ดูเหมือนว่า "แหวนเพชรเม็ดเดี่ยว" ก็ยังได้รับความนิยมไม่เสื่อมคลาย อาจเพ...
Read More
การเลือกแหวน...ที่ผู้ชายควรรู้

การเลือกแหวน...ที่ผู้ชายควรรู้

John 05/08/2016 0
เพราะการเลือกแหวนเป็นตัวแทนของความผูกพัน ดังนั้น การเลือกแหวนจึงไม่ใช่แค่เลือกเพื่อใช้ในงานหมั้นหรืองานแต่งเท่านั้น และผู้ชายส่วนมากก็ไม่ค่อยมีความรู้...
Read More
Loading...